2015. november 21., szombat

Életünk kalandja

A következő bejegyzés egy rövid témafelvetés, mely a blog tartalmának főbb kérdéseit tartalmazza.

Nem szeretném gyermekeimet sem állami, sem másféle iskola intézményébe adni nappali tagozatos hallgatónak, mert úgy gondolom nincs ma olyan rendszer, amely képes lenne kerek, egész embert nevelni belőlük. Én kívánom tanulási folyamataikat segíteni. A 2017-18-as tanéveben egy 7-fős kis csoporttal kezdjük meg életünk kalandját. 6 hely még kiadó. Olvasd végig figyelmesen a bejegyzést és ha úgy érzed van helyetek itt, írj bátran. Címem: foldam@gmail.com

Néhány alapelvet szeretnék megosztani azok közül, melyeket követek:

0. A valóságról alkotott tudásunk szubjektíven és csak általunk létezik, ezért a tanítás célja nem a saját valóságképünk továbbadása, hanem a tanulás és tapasztalás ismert módozatainak megmutatása, begyakoroltatása és az igény felélesztése, hogy gyermekeink megtalálják saját útjukat a "teljesség felé".

1. Nem felkészülnünk kell az életre, hanem élnünk az örök "most"-ban. A természet rendje szerint érdemes élnünk a számunkra felkínált lehetőségekkel minden pillanatban, az adott állapotunknak megfelelően.

2. Nem egy adott társadalmi, gazdasági, politikai rendszerbe kell tudnia beilleszkednie egy gyermeknek/embernek, hanem tudnia kell bárhol, bármikor, bárkivel emberként, félelem nélkül, egészségben, javarészt önellátó módon élnie.

3. Anyagi világunk nem határolja le létezésünket, a láthatatlan világ elemeit is ismernünk kell és jól kell velük élnünk.

4. Testünk a templomunk, az élet és Isten háza, amelyet ápolnunk kell és egészségben tartanunk, ismernünk kell működését az anyagon túl is, képesnek kell lennünk önmagunk és környezetünk gyógyítására.

5. A világot Isten teremtette, az élet az ő ajándéka, az ő gondviselése vigyázza földi életünk, általa képesek vagyunk elviselni és elfogadni szeretetben bármit és bárkit. Isten minden élőnek része, nem választható el az egyéntől, ezért nem kívül, hanem belül keresendő.

6. Az élethez hozzátartozik a teremtés, fenntartás és a pusztítva újrateremtés. Ezt valósítjuk meg minden pillanatban a Földön... újra és újra, remélhetőleg egyre jobban minden életben.


Csak akkor érdemes tovább olvasni, ha ezen elvek mindegyikével tudsz azonosulni, mert ezek adják az általam vágyott egészséges fejlődés alapjait.Kik számára lehet érdekes ez a program?

Azon szülők számára, akik számára a szabadság (értsd: félelemvezérelt cselekedetek helyett szeretetvezérlet életmód) a legfontosabb érték. Akik nem féltik a gyermekeiket a jövőtől, hanem bíznak a boldogan megélt jelen végtelenségében. Akik szeretnének hagyományaink kútjának élővizéből fogyasztani. Akik nem beilleszteni szeretnék gyermekeiket a mai struktúrába, hanem hagyni és segíteni, hogy szabadon bontakozzanak ki és illeszkedjenek a társadalomba. 


Az általam kidolgozott rendszernek három fő elérési módja van, ezért három célcsoport számára ajánlott:

1. Debreceni tanulócsoport (7-12) fő

   Debreceni és környékbeli magántanuló gyermekek kis létszámú csoportja.


2. Társcsoportok 

   Az ország bármely területén lehetőség van hasonló felépítésű tanulócsoport létrehozására. Kész csoportok is csatlakozhatnak a programhoz. Ez esetben a csoportot vezető pedagógusok, szülők havi bontásban megkapják a tematikát és a segédanyagokat, illetve napi szinten bekapcsolódhatnak a debreceni csoport munkájába egy online élő közvetítés segítségével. Ennek a fajta nyitottságnak és kapcsolatnak számtalan előnye lehet mindannyiunk számára.  

3. Otthontanuló, magántanuló gyerekek

Egyéni oktatásban résztvevő gyermekeknek is van lehetőség egy online felület segítségével csatlakozni hozzánk, hasonlóképpen, mint a társcsoportok esetében. A képzésről


Miben hasonlít elképzelésem egy hagyományos iskolai oktatási rendszerhez? Semmiben, illetve annyiban, hogy a kerettantervvel való harmonizáció meglegyen. (Ez biztosítja pl. az átjárást a gyerekek számára, ha időközben mégis más intézménybe jelentkeznének át.)

Miben hasonlít egy Waldorf iskolára?

- A tanagyag és a tudásszerzés módja követi a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését.
- Projektmunkákat végzünk.
- Nincs felelés, számonkérés, de minden elvégzett munka minőségéért vállalni kell a felelősséget.
- Egy tanár, osztálytanító tanít miden tárgyat (kivéve néhány szakirányú ismeretet)
- Összességében több dologban hasonlít, mint amennyiben különbözik tőle.

Miben különbözik? 

- A tudásanyag nem kizárólag a steineri szellemi hagyományra épül, hanem a természeti népek és elsősorban a magyar tudáshagyományokra.

- Nincsenek osztályok, csupán egy, először homogén, majd később vegyes korosztályú csoport, kezdetben maximum 7, végül maximum 12 fővel.

- Nem kötött épülethez az oktatás, nagyobbrészt még csak helyhez sem, főleg a természet közelében zajlik, szabadabb keretek között.

- Teljes alkalmazkodás az évkör adott napjához, figyelembe véve az asztrológiai, hagyománybéli és a környezet adta lehetőségeket. Minden nap egyszeri és megismételhetetlen lehetőség a fejlődésre.

- A tantárgyak nem különülnek el egymástól, hanem szoros átfedésben állnak.

- Már az alsóbb évfolyamokon is a mindennapi kommunikáció részét képezi az angol nyelv is.

- Legfőbb különbség, hogy a tudásszerzés/alkotás egy szövevényes történetbe (valóságalapú mesébe, regénybe) ágyazott kalandjáték. Küldetéseket kell teljesíteni és valódi csapatként kell együttműködni.


Miért nem tartom jónak az egyik eddigi modellt sem?


A legegyszerűbb válasz szerint azért, mert nem tartják szem előtt a fent rögzített alapelveket. Másodsorban azért, mert szeretném a gyermekeim számára megmutatni az önnevelés útját a "teljesség felé".  Az önnevelésre akarom leginkább megtanítani őket, minden segítséget megadva ehhez mind a virtuális világban, mind a valós térben és időben. Hogyan épül fel az ideális képzési rendszer?

Mivel az egyes tárgyak beolvadnak a napi szokásrend és játék egészébe, ezért nem érdemes őket külön választani, de tájékoztatási jelleggel teszek egy kísérletet. A tárgyak véletlenszerűen vannak sorba rendezve.

O. Létezés
       1. Kalendárium - szinkronban a teremtett világgal
            - napi asztrológiai lehetőségek
            - hagyományunk évköri rendje által adott lehetőségek
            - az idő(járás) általi lehetőségek
            - pillanatnyi testi, lelki, szellemi állapotunk általi lehetőségek
     
       2. Közös koncentrációs, meditációs gyakorlatok
           - belső képességeink (látás, hallás, beleérzés, sugallatok) fejlesztése

I. Megismerés
       1. Természetismeret, biológia, ásványtan, földtan, szakrális földrajz
       2. Csillagászat, asztrológia
       3. Magyar nyelv és irodalom, hangtan, írástudomány
       4. Magyar - és világtörténelem
       5. Vallástudomány, filozófia
       6. Fizika, kvantumfizika, mechanika
       7. Képjelírás, szimbolika
       8. Matematika, szakrális geometria
       9. Idegen nyelv
       10. Globalizáció és gazdaság
       11. Társadalomszervezés és irányítás, politológia
       12. Informatika és internethasználat
     

II. Alkotás
      1. Képzőművészet
      2. Építészet, a tervezéstől a kivitelezésig
          - technikai ismeretek, szakismeretek
      3. Textilmunkák
      4. Kertművelés
      5. Konyhaművészet
      6.  Zene

III. Mozgás
      1. dinamika, ritmmika
          - thai chi, wing tsun, tánc
      2.  harmónia
          - jóga, masszázs
      3. sport
         - állóképesség fejlesztés, csapatsport, extrém sp.

IV. Gyógyítás
      1. Energiagyógyászat
         - radioesztézia, prana nadi, reiki, akupresszúra
      2. Gyógynövényismeret
         - főzetek, elixírek, teák, borogatások stb.
      3. Kristálygyógyászat
      4. Kémia, alkímia
      5. Elsősegélynyújtás, életmentés
      6. Szellemgyógyászat
      7. Hangterápia
      8. TáplálkozástudományKi a tanító, milyen szerepe van?

Nincs domináns tanítói szerepkör. Az tanítói feladat felső határa a csoportvezetői státusz. Célom nem az ismeretátadás, hanem a közös ismeretszerzés, tapasztalás. Ennek ellenére kulcsfontosságú a  tanító személyisége és a világnézetének milyensége.  Vannak tárgyak, amely ismeretekkel, gyakorlatokkal pl. én sem rendelkezem, ezeket "vendégtanárok" segítségével kívánom tömbösítve bevonni. (wingtsun, tai chi, néptánc stb.)Hol zajlik az oktatás?

Az "iskolaépület" a tulajdonunkban lévő családi ház, a hozzá tartozó kerttel. Ez az állandó helyszín, amit kiegészítenek a speciális foglalkozások (pl. falmászás, sziklamászás, stb.) helyszínei. Az oktatás, amíg csak az idő engedi a szabadban van. Havonta pár nap kirándulással telik, ahol az ország egy-egy különleges helyét keressük fel. Ezt azért hangsúlyozom, mert egy általános iskolával ellentétben itt szerves részét képezi a megismerésnek, nem csupán hétköznapok szürkeségének ellensúlyozására szolgál.

Fontos itt megemlíteni hogy a valós tér mellett egy virtuális felületet is használni kívánok, amely pl. folyamatos kapcsolatot biztosíthat a szünetben is a csoporttagok között.

Milyen időkeretek vannak?

Az oktatás nem követi szorosan a többi iskola időkereteit, noha a félvéges különbözeti vizsgákhoz alkalmazkodnia kell. A "kalandot" azonban nem kívánom 3 évszakra redukálni és a folytonosságot megszakítani, ellenben sokkal több "szünetet" tervezek tartani, amiket a szülőkkel közösen határozzuk meg.

Felkészíti ez a modell a gyermekeket az érettségire, felsőoktatásra, milyen távlati célokat ad?


Amennyiben a gyermek (valószínűleg a szüleivel közösen) úgy dönt, hogy felsőoktatási intézménybe kíván majd jelentkezni, akkor az "utolsó" két évben személyre szabottan erre fogunk fókuszálni, megadva minden segítséget számára.

Hosszútávú célom, hogy gyermekeink önállóan és önellátó módon kezdhessék meg családos életüket. Az én célom, hogy ők választhassák meg a maguk útját, de ehhez minden anyagi és fizikai segítséget meg kívánok adni számukra az "indulásig". A csoport együtt sokkal könnyeben épít fel bárhol egy házat, kertet, gazdaságot, műhelyt... bármit, mint egy, csupán a szülőkre támaszkodó egyén.

Rövidtávon szeretném, ha a gyermekeknek lenne idejük egy-egy őket érintő témában elmélyülni, amennyire csak lehetséges. Amennyiben egy adott szakterülettel kívánnak a későbbiekben foglalkozni, akkor ahhoz minden alapnak rendelkezésre kell állnia számukra.

Hogyan ellenőrizheti egy szülő a gyermek tudását, hogyan kapcsolódhat be a tanulási folyamatba?

Úgy gondolom, ahhoz, hogy egy szülő képes legyen gyermekét szabadnak elfogadni, mindenképp önnevelésre van szüksége. Természetesen magamon végzem én is a legtöbb munkát. A saját önnevelésembe azonban bárki betekinthet egy blogcím alatt és bekapcsolódhat, ami által belátást nyerhet az oktatás egészébe is, hiszen egyik fő alapelvem a természettel való harmóniára törekvés. Másfelől a gyermekek mindennapi házi feladata az élmények elmesélése, átadása. Úgy gondolom, hogy a gyermekeink sokszor hatékonyabb tanárok, mint mi magunk.Milyen jogi keretek közt tud működni ez a rendszer?

Jelenleg két járható utat ismerek, amelyekből az egyik teljes szabadságot ad, a másik részlegeset. Szabadon kezünkbe adja a nevelés lehetőségét a Clonlara intézmény:  http://clonlara.hu/home/index.html, részlegesen pedig a Balatonfelvidéki iskola magántanulói programja: http://balatonfelvideki-iskola.com/

Az első intézménynél nincs kötelezően követendő kerettanterv, a második iskola esetében viszont a Nemzeti Alaptantervet kell követnünk, ami őszintén szólva nem túl szerencsés.

Mindkét intézmény esetében térítésköteles a csatlakozás és az oda való tartozás. Amennyiben az indulásig találok kedvezőbb alternatívát, akkor természetesen megosztom az érdeklődőkkel.

Milyen anyagi vonzata van a csoporthoz való tartozásnak?

Mivel szükségünk van anyaintézményre, ezért az intézmény féléves díja alapköltség. Ez iskolánként változik. A csoport tényleges működésének költsége egy közös megállapodással meghatározott havi összeg, melyhez adódnak a kirándulások és az egyéb speciális foglalkozások díjai is.

Úgy gondolom, hogy felelős szülőként végig kell gondoljuk, hogyan fogjuk majd segíteni gyermekünket az önálló élet "indulásában". A rendszerem célja éppen ennek az indulásnak a megkönnyítése az életre nevelés által. Ez egy hosszútávú befektetés jelen esetben is, azonban a csoporthoz való tartozás egy nagyfokú biztonságérzetet adhat a fiataloknak a későbbiek során, ami a család támogatásával kiegészülve valós segítség lehet egy fiatal számára.

Terveim közt szerepel egy pénzügyi alap létrehozása a gyerekek számára, mely teljesen független a szülői költségektől. Azt szeretném, ha a gyerekek a kezdetektől fogva megtanulnák, hogy a gazdálkodásnak megannyi módja van. Már a kezdetekkor minden gyermek választhat magának egy-egy pár állatot (ezt az első évre kölcsönbe kapják tőlem), aminek a gondját a csoport viseli (időnként szülői segítséggel, pl. a kirándulások ideje alatt), aminek a szaporulata viszont már közösségi tulajdon lesz. Tehát valós gazdálkodást fogunk folytatni a kezdetektől, és a döntéseket a tanács hozza, ahol minden tagnak 1 szavazati joga lesz.(beleértve magamat is, illetve a szülők közössége is kap összesen 1 szavazati jogot.). A gazdaságból származó haszon és a gyerekek kézműves termékeinek értékesítéséből befolyt összeg kerül az alapba, amit a képzés befejeztével egyenlő hányaddal osztunk szét, mintegy "pályakezdési támogatást"...