2016. november 3., csütörtök

A B betű titkai

Talán kevesen tudjátok, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy megismerhetjük egy-egy betű valós mélységét. Hiszen pl. a B betű, az csak egy B betű. Valóban? Akkor játszunk egy kicsit a szavakkal. Nem gyermekeknek, felnőtteknek szól a következő eszmefuttatás.

Nézd meg a nagy B betűt! GömBölyded, akár egy áldott állapotban lévő nő, egy anya, akinek BurkáBan egy új életmag, egy BaBa él. Belső szépségét ez a kis fényecske adja. Ebben a Burokban ringatózik az élet vizén a Baba. Ez a Noé(nő) Bárkája, mely az életet menti át... a túlsó partja. Akár a BaBnak a héja, a hajó, a bárka, melyből a kis csíra kiBújik. Akár a hernyó BáBja, melyben átváltozik pillangóvá. A B betű a burok ami a Bentet foglalja magában. Az emBer kaBátja, melynek Bélése az emBert rejti, s ha kevés volt anyaga, Beletoldottak egy Betétet is. Ha a középpont felé tartunk, akkor Befelé haladunk, ha a középpontot elhagytuk, akkor aBBól, jöttünk ki. Ha kiBontunk valakit ruhájából, akkor elénk tárul mezítlen Bőre, mely testének templomát Borítja.

Egy csodás Barlang ez, melyben egy rezgés található, méghozzá egy hatalmas erejű rezgés, akár egy roBBanás, doBBanás... egy Bumm, egy Bimm-Bamm, egy medve Brummogása. A Brácsa, a Bőgő szaggatott lüktetése akár a BömBölő gyermek lélekből fakadó zokogása.

A B betű rovásjele a X. Két bot egymáson, gondolhatnád, ha láttál már Botolót, vagy somogyi kanásztáncot, ahol a két bot fölött varázsolnak. Mit varázsolnak... Bájolnak! Mert BűBáj az, ami szerelmet varázsol az ember lelkébe, ha belenéz egy Bájos lányka tiszta szemébe... mert elveszik a bent-ben, a gyönyörű lélektükörben. Igéz a szem. De igéz az is, aki keresztszemes hímzés egy keresztjét kivarrja: X. Ezt is úgy hívták: iGe. S ahogy János apostol mondja: "Kezdetben vala az Ige, s az ige vala Istennél és Isten vala az Ige. Ezt élték (és nem csak hirdették) egykor a Barátok is. De még a Betyárok is:


Két Barát, Betyár egymással szembe áll, s Botját, vagy Baltáját összeakasztva, annak Bolthajtása alatt, a lélektükrök, a tekintetek összeakadnak, s megjelenik az iGe = Isten: X. A B betű rovása.  

Ám ha bot, vagy pálca van az ember kezében, azt rosszul is használhatja, s ítélkezni kezd, Bírálni mások életét. Az ember könnyen megBántódik. A Bent fáj ekkor, a lélek, mert úgy érzi, nincs szeretve. Ez Baj. Búsulunk, Bánatosak vagyunk, elmerengünk a Bent fájdalmán, s nézünk kifelé fejünkBől BamBán. Ki a Bűnös? Talán mi magunk, s jön a Bűntudat. Ez van, ha Bent nincs rendBen. Ha elveszíti az életmagot, amit az anya hord magában. Mi a baba? Szerelemgyömölcs. De mégcsak BimBó. Még nem nyílt ki, Benn van. Bimbó, akár csak nagyapámék tehene, a Barom, mi az anyaság egyik szent szimBóluma. Nohiszen, tejet ád Borjának, s a Tejút... a szeretet útja, a Lelkek útja. A szeretett lélek, az van a B betűben. De sokszor elfelejtjük! Buták vagyunk olykor, vagy csak Bugyuták? Pedig Buda, Buddha is tanította a Bennünket, hogy a szenvedés Bennünk szűnjön meg, s maradjon csak a Szeretet. De ott volt a szkíta népek Baál királya, kire a zsidóság annyi bűnt kiálta, amennyi tán nincs is. Bálványimádók, mondták több Bélánkra, ki király vala. Balgák!

Én mégis Bizakodó vagyok, ha lelkem erős, minden terhet elBírok, s kiBírok Bármit, ha Benn ott a szeretet. Botom megfakad, s hajtását az anyaföld mélyébe Bújtatom, s ott az élet újra megindul, egy tőről száz meg száz új bot sarjad!  Mikor? Hát tavasszal, a Bika havában, amikor Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe van. Amikor Babba Mária magot fogant Istentől, szeretetmagot, fénymagot. Bikában fogantatott, Bakban született. Csak a bent adhat Isten fényének helyet! 

Ám a B Betű rovásjele, az X titka, a középpontból való kirobbanás. Aki képes ilyesmire, megfigyelheti, hogy fényalakja, inkább a középponti anyagtalanból való, kétirányú kiáradás: >> << A testesülés tökéletes szimbóluma. 

Boncolgathatnánk a végtelenségig... és épp oda jutnánk. Mert a B betű titkai végtelenek.


Miért fontos ezeket tudni? Emberek millióinak fogalma sincs róla. Ezeknek az ismereteknek a célja nem önmagáért való, mint sok tudomány esetében. A tudás értelme, hogy élhessünk vele. Pl.:

Ha Betegek vagyunk, valószínűleg megsérült a minket védő Burok, s egy lélekszintű problémának testi szintű kivetülését tapasztaljuk. Ekkor megnézzük, hogy hol van pl. gyulladás és Benn, a lelkünkben azt mi okozza. Az a konfliktus, vagy tudatalatti sérülés Begyógyítása adhat csak végső gyógyulást, nem pedig csupán a testi tünet csillapítása. Pl. csecsemőkori trauma esetén érdemes ekkor visszamenni - meditációval - a burokba, és ott szeretgetni meg azt pici Babát, és lehető legnagyobb szeretet küldeni számára. Hogy energiát nyerjünk, érdemes egy barlangba egy kis üregbe, az anyaföld belsejébe behúzódni és ott mantrázni, dobolni, imádkozni... attól függően, hogy mire van szükség. 

Egyetlen betűvel nem tudom megmutatni a teremtett világ mélységeit és azokat a módokat, ahogyan élhetünk benne, de képzeljétek csak el, ha minden betűről csupán ennyit tudnánk... élhetnénk szabadon... ahogy Bea énekli:


2016. november 1., kedd

A sárkány (Mérleg hava, szeptember 23- október 22.)

A sárkány 

Oktatási tervezet 1. osztályos gyermekek számára. (Munkapéldány.)
A folytatásos kaland a tanítási hónap elején egy történet elmesélésével, a környezet felvázolásával és a cél kitűzésével kezdődik. 

"Folytatnunk kell utunkat, mert csak egy hónapunk van, hogy eljussunk a Lelkek-tavához, mely a  nagy hegyek mögött rejlik. A hegyen van egy végtelen kerek erdő. Az erdő fáinak levele az ősz ezernyi színében pompázik. Piros, arany, sárga narancs, bordó, bíbor, barna... megannyi színben ragyog, akárcsak a tűzokádó sárkány leheletének a színe. Merthogy a hegy hatalmas kősziklái között van egy város, abban egy vár, a vár alatt egy barlang, melyben egy óriási sárkány aluszik.

 Minden ősszel, a barlang ajtaja kinyílik és a sárkány fölébred. Hatalmas ásítása héthatáron át hallik, s torkából hatalmas lángcsóva tör elő, mely egyszerre megszínezi a fák leveleit, s azok hamarosan elhullanak. Aztán nagy robajjal feltápászkodik, s kibújik a barlangból. Nyújtózkodás közben suhint párat szárnyaival, ám a szárnycsapások felkorbácsolják a szelet, s az így elindított fuvallat e hetekben többször is megkerüli a földet, s vissza-visszatér. Lábával dobbant egyet-kettőt, amitől megremeg a föld. Ahogy fölröppen,  szárnyainak suhintásától fölkorbácsolódnak  a vizek, a hullámok kicsapnak a mederből, s felhők, melyek között repül, elhullatják esőcseppjeiket.

Ha valaki a Lelkek-tavához akar eljutni, annak bizony át kell kelnie a városon,  amelynek Ő az őrzője. Mi sem kerülhetjük el, hogy a szemébe nézzünk. Ahhoz, hogy sikerrel járjunk, meg kell ismernünk a sárkányt és fel kell készítenünk magunkat."I. hét: Meg kell ismernünk a sárkányt, tudnunk kell, kivel állunk szemben

Hétfő


I.1.1. Napi küldetés

- A sárkány leheletétől színessé vált az erdő, száradni kezdtek a levelek. Meg kell ismernünk az erdőt, hiszen ez lesz a harcunk egyik terepe.

 - A tűzben rejlik az ő ereje. Ahhoz, hogy felvehessük vele a harcot, szükségünk van az egyik legnagyobb erőre, a fény erejére. Meg kell tanulnunk tüzet gyújtani a fény segítségével!

 - A sár és a sárkány nem is áll messze egymástól. A tűz ellen sárból páncélt készítünk, és meg kell tanulnunk álcázni magunkat. A föld erejét, szorítását, nyomását tesszük magunkévá.

I.1.2. Napi témák: Őszi erdő, színek levelek... (SZ betű)


- Figyeljük meg a fák, növények leveleit, azok szín- és szerkezetváltozását! Vegyük sorra a SZíneket.
- Hallgassuk meg a levek hangját: suhog, zörög, ssss, sssz
- Figyeljuk meg, hogyan hullnak, SZállnak, a SZélben
- Fogjuk, illatozzuk, vizsgáljuk meg: SZáraz.
- Írjuk le a SZ betűt: S, lágyan kanyarog, akár a szellő, Z, éles mint viharban a villám (Sz rovással, mint a fény, a SZERETET útja)


-Mi okozza a száradást? A hő, ami a fény által keletkezik.( Aszalás)
- Fény útja, egyenes/ fénySZórás (Rovás SZ)
- Gyújtsunk tüzet fénnyel, nézzük meg a színeit! A fény a Napból jön, mi égő, izzó, tűzből áll. Ezt alakítjuk újra tűzzé.
- Szójáték 1.: Piros, pirkad, parázs, pernye, pörköl, párol...
-Szójáték 2.: asz(ott); ász, esz(ik), ész, isz(ik), ösz(tön), ősz,  úsz(ik)

- Figyeljük meg a föld/agyag viselkedését nedvesen, szárazon. Borítsük be karunkat vele!
- Nézzük meg hogyan szárad ki az agyag, hogyan kezd szétrepedezni a bőrünkön a SZáradó Sár.
- Formáljunk kis páncélszemeket, pikkelyeket sárból és nézzük meg, hogy a tűzben mivé vállnak.Kedd

I.2.1. Napi küldetés

Miután a tűz és a föld erejét megismertük, meg kell találnunk a többi erő forrását is. A tűzhöz levegőre van szükségünk. A légzés gyakorlásából rengeteg erőt meríthetünk!

- A 4 ősi elem közül már csak a vízzel kell megismerkednünk, melynek talán a legnagyobb hasznát vehetjük a sárkány tüzével szemben.

- Erőt kell merítenünk az eddig megtanultakból, ám ehhez tudnunk kell, hogy mit jelent erősnek lenni. Meg kell találnunk magunkban ennek középpontját!

I.2.2. Napi témák:  Sárkány... erő, szél, tűz, víz, föld, (R betű)

 - Figyeljük meg a levegő jelenlétét és hiányát! Légzés által: lélegzetvisszatartással. Beszéljük meg fontosságát az élet szempontjából.
- Nézzük meg, hogy a levegőhiány, vákuum hogyan lehet hasznunkra: pl. köpölyözés.
- Figyeljük meg, hogy a tűzhöz is szükség van a levegőre.
- Légzésgyakorlat: hasi légzés

- Nézzük meg, hogyan mossa el, oldja fel egy kis maketten a víz a földkupacot.
- Figyeljük meg, hogy milyen az, ha egy erő építő és milyen, ha pusztítóan végletes, természetföldrajzi példák segítségével.
- Nézzük meg, hogyan oltja a tüzet a víz! Figyeljük meg a gőz keletkezését és a párolgást is!
- Merüljünk alá! :-)

- Mit jelent az eRő szavunk? Valami képes hatással lenni a környezetére, alakítani formálni azt. Nézzük meg rovással. Két fény (rovás Sz) közötti kapcsolat.
- Erő=energia: folyamat. Figyeljük meg a vizes makett segítségével, hogy mit jelent a folyás, folyam, folyamat... hatni valamire.
- Szójáték:  ér, ar(any), ár(ad), erő, ér, ír, orr, őr, úr, űr : mi a hasonlóság bennük?
- Figyeljük meg a kiejtését, mekkora erő van benne. Nézzük meg milyen hanguntánzó szavaink vannak általa: berreg, brummog, brrr...Szerda

I.3.1. Napi küldetés

- Miután megismertük a négy ősi elem erejét, az ötödikké nekünk, magunknak kell válnunk. Egybe kell gyúrnunk őket, s meg kell találnunk saját erőnket. Ebben segít a tai chi, egy ősi harcművészeti ág. Tanulmányozzuk, tanuljunk belőle!

- Az erők mindig mozgásban vannak, kipattannak, növekednek, elérik a növekedésük csúcsát, aztán lecsendesednek. Nekünk először a kipattanást, a kezdetet kell megismernünk. Az Ige maga a változás, a lét, a történés és a cselekvés. Az igézés a varázslás egyik módja. Erre bizony nagy szükségünk lesz a sárkánnyal szemben!


I.3.2. Napi témák: Élet; ige - a kezdet

- Az élet, az élőfa az ötödik erő. Figyeljük meg a fákat, miként kapaszkodnak a gyökereik a földbe, hogyan szállítja a törzs az életnedveket, és miként működik a korona.
- Tanuljuk meg a Tai chi alapállást és végezzük el az energiaáramoltató gyakorlatot!Igen - nem. Figyeljük meg, hogy melyik a megerősítő és melyik a lassító válasz.
pl.: Kimenjünk az udvarra? (Igen=cselekvés megvalósul, továbbvisz; Nem = megtartja a pillanatot.)
Ige: cselekvés, történés, létezés. Soroljunk példákat mindhárom esetre, nézzük meg ezek folyamatszerűségét
- "Kezdetben vala az ige és az ige vala az Istennél, és Isten vala az Íge." Mi a Biblia? Leírja az élet keletkezésének történetét... mielőtt bármi lett volna, az ige lett először. Az ige, ami a változás.
- Ige: szó, szavak teremtő ereje. Figyeljük meg, hogyan tudjuk megváltoztatni társaink hangulatát, csupán azzal, hogy miket mondunk róla!
 - Hogyan teremtünk? Amit elképzelünk, azt megteremtjük, ha kimondjuk, akkor még erősebben hatunk rá: a kimondott szónak ereje van.
- Vizsgáljuk meg az "igéző" fogalmát, mit jelent a megigézett kifejezés? A szem a kulcs: tekintettel is lehet igézni (elbűvölni), illetve másik oldalról egy látvány által lehet megigéződni.

- Figyeljünk meg egy keresztszemes hímzést! Egy kereszt: ige. Ezek alkotnak képet. Kép a minta és a negatívja is.
 - Figyeljük meg a kereszt középpontját, ez a benn. Álljunk meg a szabadban és nézzük meg a négy irányt! A fény útjának (SZeretet) folyamatáról kapja a 4 irány a neveit: Kelet, Dél, Nyugat, Észak.Csütörtök

I.4.1. Napi küldetés

- Meg kell keresnünk a sárkány barlangjának ajtaját. Egy juhászbot lesz a térkép, illetve a csillagos égbolt formái.

-A barlang ajtaja egy B betűre, vagy egy babra hasonlít! Nem könnyű megtalálni, ezért tanulmányozzuk alaposan a formát!

- Ahhoz, hogy bejussunk a barlang ajtaján, meg kell ismernünk egy varázsjelet, a B betű jelét, ősi rovásírással.

- A következő erő, amivel felvértezhetjük magunkat, a hangok ereje, a rezgés ereje. A dob lesz segítségünkre ebben.


I.4.2. Napi témák: Barlang (B betű)

- Hogy juthatunk el a barlanghoz? Egy spirál úton. Figyeljük meg a juhászbot mintázatát. Ez az út a barlanghoz. Nézzünk képeket a Tejútról, vágjunk félbe egy káposztát!

- Figyeljük meg a B betű alakját! Hasonlítsuk a Barlang Bejártához. Ha benn az életmag is van, kívülről gömbölyded, mondhatni puha.
-  Szójáték: bab, baba, bogyó, borsó
- Mondóka: borsót főztem

- Idézzük fel az Ige keresztjét, majd rajzoljuk le a B rovás jelét: X, >><<
- A Bent titka, az ott lévő erő, energia kirobbanása: figyeljük meg, ahogyan egy pontból négyfelé robban ki az erő. (Dobjunk a homokba egy követ és figyeljük meg a nyomát!)
- Figyeljük meg a hangutánzó szavainkat: bumm, bimm-bamm; bomba robban...

- Benn az életmag van, a szikra és a rezgés. Figyeljük meg a dob hangját!Péntek

I.5.1. Napi küldetés

Bejutottunk a barlang ajtaján, figyeljük meg a sárkány viselkedését. Hol jót tesz az emberrel, hol rosszat. De hogyan tudjuk megkülönböztetni egyiket a másiktól?

- A sárkány, mint egy bíró, eldönti, hogy ki mehet át a hegyen, s ki nem. Azonban döntései nem mindig helyesek. Meg kell ismernünk, hogyan ítélkezik!

- A legnagyobb erőt még nem tudjuk elég jól használni, itt az ideje megismerni a szeretet erejét egy kis babocska segítségével!

I.5.2. Napi témák: A sárkány mérlegel : jó -rossz / szeretet - félelem 

- Ismétlés: Az erő folyamat, mindig mozgásban van.
- Mérleg: nézzünk meg egy serpenyős mérleget működés közben. Hogyan billeg a mérleg?

- Beszélgessünk a jó és a rossz fogalmáról: azt, hogy mi a jó és mi a rossz, csak a nézőpont határozza meg. Pl. Számomra jó az, ami boldoggá tesz, viszont az is lehet jó, ami ebben a pillanatban a legrosszabbnak tűnik. Ezért a mérlegen nem a jó és rossz között billegünk.

- A mérleget a szeretet és a félelem működteti. Beszéljük meg a két szó jelentését!

- A mérleg BENN van. Mi van még benn? A bűn, a bánat, bántódás, bántás... ezek bennünk vannak, nekünk fájnak, nincs ezek egyike sem rajtunk kívül. De a boldogság is belül van. A mérleget mi működtetjük.

- Ültessünk babot szeretettel és haraggal!
II. hét: Mi vár ránk a Lelkek-tavánál?

Hétfő

II.1.1. Napi küldetés:

Ahhoz, hogy megvédhessük magunkat, meg kell erősítenünk a páncélunkat. Vizsgáljuk meg, hogy a természetben mi védi az életet és tanuljunk belőle!

A fény erejét már ismerjük, de az élet erejét is meg kell ismernünk. Ebben a számok lesznek segítségünkre. Figyeljük meg, hogyan indul el az élet, és nyílik ki a virág szirma!


II.1.2. Napi témák:Az élet vára: burok, bimbó

- Figyeljük meg a bimbó szavunkat! A benti életet külső burok védi.
- Nézzük meg hányféle virág és mennyi bimbó van a természetben!
- Nézzünk time-lapse videókat a bimbó kinyílásáról!

-Boncolgassuk: Bimbó-bumm... születés

- Nézzük meg a számok születését 1-4-ig! Hogy lesz 1-ből 2, 2-ből 4, 1-ből 3 a hagyományiank alapján. Hívjuk segítségül a festett, kazettás templommennyezetek képi világát.Kedd

II.2.1. Napi küldetés: 

Ahhoz, hogy megvédjük magunkat, nem elég a páncél, tudnunk kell, hogy mik a legsebezhetőbb tulajdonságaink, és hogy miként tudunk védekezni ellene. Meg kell tanulnunk megtalálni azt a pillanatot, amikor az életerőnk a legnagyobb.

Gyakoroljuk a szeretet védelmező erejét!II.2.2. Napi témák:A burok megreped, útra kél az élet (V betű)

- Figyeljük meg az életcsíra indulását: a maghéj megreped, az élet kibújik.
- Vizsgáljuk meg a baba és a burok viszonyát!
- Figyeljük meg a beburkol, pólyába tesz kifejezések értelmét, készítsünk pólyát. Mire szolgál? Véd, óv.
- Beszélgessünk a születésről: Mi kell az élethez? Mi az első dolga a babának? Levegőt vesz. Víz, eVés, iVás, Védelem, Szeretet.


- Figyeljük meg a V betű alakját: éles, Vág, vég, üVeg. Rovással viszont a nagy M betű, azaz két eRő találkozását mutatja.

- Ismételjük át a "bentben" lévő szeretet fogalmát, amely mindig bennünk van, ami biztonságot ad.Szerda

II.3.1. Napi küldetés: 

- Felkészültünk, hogy találkozhassunk a sárkánnyal, de még nem ismerjük, hogy milyen veszélyek várhatnak ránk! Meg kell ismernünk a veszély fogalmát, és meg kell tanulnunk elfogadni.

- A veszélyes dolgok félelmet szülnek, ám nekünk a félelem helyett a figyelem gyakorlására kell törekednünk!

II.3.2. Napi témák: Víz -visz - vész -veszély, vigyáz 

- Ismétlés: Víz eReje. Mit csinál a víz? Visz. Veszélyes. Ér, ár...
- A víz mennyisége mindig ugyan annyi. Számtalan formában található meg, soroljuk fel: pára, köd, harmat, jég, hó stb. Állóvíz, folyóvíz.
- Üzenetet szállít, közvetít köztünk és Isten között.
- Nézzük meg Massaru Emoto képeit!
- Programozzunk vizet! Készítsünk feliratokat a vízre és csíráztassunk benne magvakat.

- Meséljük el a vízözön bibliai történetét: A Teremtő vízözönt bocsátott a Földre, de felkérte Noét, hogy bárkáján mentse át családját és az összes állatot, a növények közül csak szőlőt és olajágat vihetett magával...

- Végezzünk koncentrációs gyakorlatokat. Pl. https://www.youtube.com/watch?v=uFK5Z6nTwpwCsütörtök


II.4.1. Napi küldetés: 

- Ha át is enged bennünket a sárkány, a vízen csak bárkában kelhetünk át. Ismerkedjünk a bárkával!

 - A bárka billegni fog, ezért meg kell tanulnunk egyensúlyozni, irányítani.

II.4.2. Napi témák:. Bárka, billeg,

-  Figyeljük meg a hasonlóságot a bárka és a burok között! A bárka burokként működik, az életmagot viszi át a vízen, a veszélyhelyzetben.
- Figyeljük meg, hogy a vízen miként billeg a bárka! Épp olyan, mint a mérleg.

- Készítsünk bárkát! Milyen állatokat vinnénk magunkkal?

- Üljünk csónakba!

- Egyensúlyi gyakorlatok: testi (pl. gerenda); lelki (helyzetgyakorlat: pl. bíráskodás); szellemi (ritmusgyakorlat, kéz/láb)Péntek

II.5.1. Napi küldetés: 

Sokféle erőre tettünk már szert az elmúlt napokban, azonban ahhoz, hogy ezeket a megfelelő pillanatban használni is tudjuk, megfelelő lélekjelenlétre van szükségünk. Mi is a lélek és hogyan függ össze az élettel?

- A lélekbárka lesz a hajó, mely átvezet a Lelkek-taván. A Tejút az égen a Lelkek útjaként ismert. Járjunk utána, hol az égi folyam, hol a hajó csillagkép és mit tudhatunk róla!


II.5.2. Napi témák: Lélekbárka, révész, szeretet (L betű)


- A bárkát a lélek vezeti. Mi a lélek? Keressük meg együtt a választ!
Szójáték: éL, Lét, Lett, éLet, Lesz, Ló, Lép, Láp,

- Nézegessük meg a kazettás templommennyezetek bárka ábrázolásait és beszéljük meg őket. Mi van a bárkákban?

-Figyeljük meg a L betű rovás jelét! A fény újra és újra földre ér. Az élet szintén. Az út maga a nagy víz, amin a bárkán kelünk át.

- Ismerkedjünk tovább a Tejúttal, annak neveivel: lelkek útja, égi folyam, ősök útja.

- Lélekbárka visz át a folyón.


    

A 3. héten szembenézünk a sárkánnyal, akiről kiderül, hogy bennünk él... önmagunkkal kell szembenézni, legyőzhetetlen, de szeretettel a barátunkká válik és megtanulhatjuk kezelni erejét. A 4. héten átkelünk a városon és eljutunk a lelkek tavához. 

2016. szeptember 23., péntek

Tanulás, avagy játék a játékban - Napirend

Napirend

Álmodtál már álmodban? Én folyton ezt teszem ébren is. Mikor megbizonyosodom a teremtett világ csodájáról, egy különleges "véletlen"-ről, akkor azt gondolom, ilyen csak egy álomban lehetséges. Aztán ráébredek, hogy ez a valóság. A valóság így működik. És akkor történik egy még hihetetlenebb csoda... és egy újabb ráébredés.

Az általunk érzékelt valóság mindig relatív, attól függően, hogy a megismerésnek mely szintjén állunk. Ahogyan mi változunk, úgy változik a valóságkép is. Ez a kiindulási pont a tanulás/tanítás esetében is.

Az első valóságréteg, amiben mozgunk, gondolkodunk, tapasztalunk, az a jelenlét. Az itt és most. Az összpontosítás. Nem kell megijedni, ez még nem koncentráció, nem kell rögtön a figyelmünket egyetlen pontra fókuszálni. Nem, azonban a minket körülvevő tér és idő minden lehetséges pontját felkutatjuk, átéljük. Épp ezért minden a tanítási nap a szabadban kezdődik, ahol nem csak az 5 érzékszervünket használjuk, hanem gyakoroljuk a "tisztán látás", "tisztán hallás", "beleérzés" művészetét. 

A tanítási nap felépítését tehát ebben a valóságrétegben kezdjük (lehetőleg szabadtéren), két, játékos lépésben: 

1. Befogadás
Minden nap a csoport összehangolásával kezdődik. Ezt először egyéni,  majd csoportos játékkal érjük el. Ennek keretein belül játékosan megtörténik minden egyes tag aktuális állapotának felmérése és összhangba hozása a nap kínálta lehetőséggel. Ennek módja többek közt egy körjáték, ahol miden tag a pillanatnyi többletével addig erősíti egy-egy egyén aktuális hiányait, míg azok átváltoznak ellenkező előjelűvé. 2. Felkészülés
Ebben a részben már csoport szinten működve megfigyeljük a nap kínálta lehetőségeket (feladat: asztrológiai ismeretek, időjárási megfigyelések, hagyományok értelmezése) és felkészítjük magunkat a napi feladatok megoldására. (Feladat: a jelenlét megtapasztalása.)
3. Küldetés

Ettől a ponttól kezdve azonban átlépünk egy másik valóságsíkra, ami egy fantáziavilág. A meséknek és kalandoknak a terepe ez, ahol nem csak a terek változnak, hanem a szereplők is. Ez a világ ugyanis általunk épül fel:


Minden gyermeknek van egy szigete a Világóceánon. Ez a sziget pont olyan méretű, alakú, fekvésű, amilyet ők szeretnének. Olyan erdők, tavak folyók, legelők, kertek, várak és városok, falvak és házak, állatok, növények, tündérek, fantázialények vannak rajta, amilyet csak szeretnének (ennek a szigetnek a megalkotása jórészt felkészítő időszak feladata lesz).Minden gyerek legalább 3 szereplőben él a szigeten. Minden szereplőt Ő talál ki a többiek segítségével. Azonban mindhárom karakternek több tulajdonsága van és mindnek teljesen másnak kell lennie. Pl. (Egyik lovag erős, bátor, vakmerő, de pontatlan, figyelmetlen és kapkodós. Másik királylány gyönyörű, igéző, nagyon okos, ravasz, de lusta, rendetlen és kicsit irigy... és így tovább.)

A hely és a szereplők képezik tehát ennek a világnak az alapját, ahol a küldetéseket közösen végrehajtjuk. Ezeken a küldetéseken a gyerekek a szereplőik valós karaktereiként vesznek részt, azaz azokkal a tulajdonságokkal együtt kell megoldaniuk a feladatokat, amikkel a karaktereik rendelkeznek. Természetesen ezek a tulajdonságok változnak, hiszen a feladatok megoldásának pont a fejlődés a célja, de közben a gyerekek több aspektusból is megélik a jellemek változását. 

A küldetések napi feladatokból állnak össze, amik négy heti tematikába rendeződve adják a nagy kalandjátékunk egy fejezetét. Egy év 12 fejezetből áll.

A játékban a "haladást", tehát a küldetés teljesülését egy pontszerző rendszer biztosítja. Csak csoportpontok léteznek, ám ezek megszerzéséért egyénileg és csoportosan is lehet dolgozni. A napi küldetések teljesítéséért 1-1 pont jár, ami megfelel "egy napi járásnak"... melyet egy térképen vezetünk (csakúgy mint egy társasjáték esetében). A játéknak 1 hónapos időkeretei vannak, ám ez idő alatt több napi járóföldet (vagy hajóutat) kell megtennünk. Ha hamarabb teljesítjük a küldetést, akkor a fennmaradó időt kirándulásokkal tölthetjük.


Ezen a linken az elsős gyermekek "Mérleg havának" 2 heti tematikájába nyerhettek betekintést. 
Természetesen a linken elérhető program csupán egy lehetőséghalmaz, amelyet lassabb tempó esetén bármikor több részre lehet osztani,  illetve az otthon elvégzett küldetések szintén pontszerzésre adnak módot. 


4. Eltávolodás

A kalandjáték után, melynek időkerete teljesen változó lehet, visszatérünk a valós térbe, lehetőleg ismét a szabad ég alá és újra a jelenlétre összpontosítunk, de immár a napi új ismeretek fényében. Megfigyeljük a térben jelenlévő életet.

5. Alkotás - szabad játék

A tanítási nap befejező aktusa egy szabadon teremtő folyamat. A gyerekek választhatnak kreatív, fejlesztőeszközök, játékok közül vagy szabadon alkothatnak.