2016. november 1., kedd

A sárkány (Mérleg hava, szeptember 23- október 22.)

A sárkány 

Oktatási tervezet 1. osztályos gyermekek számára. (Munkapéldány.)
A folytatásos kaland a tanítási hónap elején egy történet elmesélésével, a környezet felvázolásával és a cél kitűzésével kezdődik. 

"Folytatnunk kell utunkat, mert csak egy hónapunk van, hogy eljussunk a Lelkek-tavához, mely a  nagy hegyek mögött rejlik. A hegyen van egy végtelen kerek erdő. Az erdő fáinak levele az ősz ezernyi színében pompázik. Piros, arany, sárga narancs, bordó, bíbor, barna... megannyi színben ragyog, akárcsak a tűzokádó sárkány leheletének a színe. Merthogy a hegy hatalmas kősziklái között van egy város, abban egy vár, a vár alatt egy barlang, melyben egy óriási sárkány aluszik.

 Minden ősszel, a barlang ajtaja kinyílik és a sárkány fölébred. Hatalmas ásítása héthatáron át hallik, s torkából hatalmas lángcsóva tör elő, mely egyszerre megszínezi a fák leveleit, s azok hamarosan elhullanak. Aztán nagy robajjal feltápászkodik, s kibújik a barlangból. Nyújtózkodás közben suhint párat szárnyaival, ám a szárnycsapások felkorbácsolják a szelet, s az így elindított fuvallat e hetekben többször is megkerüli a földet, s vissza-visszatér. Lábával dobbant egyet-kettőt, amitől megremeg a föld. Ahogy fölröppen,  szárnyainak suhintásától fölkorbácsolódnak  a vizek, a hullámok kicsapnak a mederből, s felhők, melyek között repül, elhullatják esőcseppjeiket.

Ha valaki a Lelkek-tavához akar eljutni, annak bizony át kell kelnie a városon,  amelynek Ő az őrzője. Mi sem kerülhetjük el, hogy a szemébe nézzünk. Ahhoz, hogy sikerrel járjunk, meg kell ismernünk a sárkányt és fel kell készítenünk magunkat."I. hét: Meg kell ismernünk a sárkányt, tudnunk kell, kivel állunk szemben

Hétfő


I.1.1. Napi küldetés

- A sárkány leheletétől színessé vált az erdő, száradni kezdtek a levelek. Meg kell ismernünk az erdőt, hiszen ez lesz a harcunk egyik terepe.

 - A tűzben rejlik az ő ereje. Ahhoz, hogy felvehessük vele a harcot, szükségünk van az egyik legnagyobb erőre, a fény erejére. Meg kell tanulnunk tüzet gyújtani a fény segítségével!

 - A sár és a sárkány nem is áll messze egymástól. A tűz ellen sárból páncélt készítünk, és meg kell tanulnunk álcázni magunkat. A föld erejét, szorítását, nyomását tesszük magunkévá.

I.1.2. Napi témák: Őszi erdő, színek levelek... (SZ betű)


- Figyeljük meg a fák, növények leveleit, azok szín- és szerkezetváltozását! Vegyük sorra a SZíneket.
- Hallgassuk meg a levek hangját: suhog, zörög, ssss, sssz
- Figyeljuk meg, hogyan hullnak, SZállnak, a SZélben
- Fogjuk, illatozzuk, vizsgáljuk meg: SZáraz.
- Írjuk le a SZ betűt: S, lágyan kanyarog, akár a szellő, Z, éles mint viharban a villám (Sz rovással, mint a fény, a SZERETET útja)


-Mi okozza a száradást? A hő, ami a fény által keletkezik.( Aszalás)
- Fény útja, egyenes/ fénySZórás (Rovás SZ)
- Gyújtsunk tüzet fénnyel, nézzük meg a színeit! A fény a Napból jön, mi égő, izzó, tűzből áll. Ezt alakítjuk újra tűzzé.
- Szójáték 1.: Piros, pirkad, parázs, pernye, pörköl, párol...
-Szójáték 2.: asz(ott); ász, esz(ik), ész, isz(ik), ösz(tön), ősz,  úsz(ik)

- Figyeljük meg a föld/agyag viselkedését nedvesen, szárazon. Borítsük be karunkat vele!
- Nézzük meg hogyan szárad ki az agyag, hogyan kezd szétrepedezni a bőrünkön a SZáradó Sár.
- Formáljunk kis páncélszemeket, pikkelyeket sárból és nézzük meg, hogy a tűzben mivé vállnak.Kedd

I.2.1. Napi küldetés

Miután a tűz és a föld erejét megismertük, meg kell találnunk a többi erő forrását is. A tűzhöz levegőre van szükségünk. A légzés gyakorlásából rengeteg erőt meríthetünk!

- A 4 ősi elem közül már csak a vízzel kell megismerkednünk, melynek talán a legnagyobb hasznát vehetjük a sárkány tüzével szemben.

- Erőt kell merítenünk az eddig megtanultakból, ám ehhez tudnunk kell, hogy mit jelent erősnek lenni. Meg kell találnunk magunkban ennek középpontját!

I.2.2. Napi témák:  Sárkány... erő, szél, tűz, víz, föld, (R betű)

 - Figyeljük meg a levegő jelenlétét és hiányát! Légzés által: lélegzetvisszatartással. Beszéljük meg fontosságát az élet szempontjából.
- Nézzük meg, hogy a levegőhiány, vákuum hogyan lehet hasznunkra: pl. köpölyözés.
- Figyeljük meg, hogy a tűzhöz is szükség van a levegőre.
- Légzésgyakorlat: hasi légzés

- Nézzük meg, hogyan mossa el, oldja fel egy kis maketten a víz a földkupacot.
- Figyeljük meg, hogy milyen az, ha egy erő építő és milyen, ha pusztítóan végletes, természetföldrajzi példák segítségével.
- Nézzük meg, hogyan oltja a tüzet a víz! Figyeljük meg a gőz keletkezését és a párolgást is!
- Merüljünk alá! :-)

- Mit jelent az eRő szavunk? Valami képes hatással lenni a környezetére, alakítani formálni azt. Nézzük meg rovással. Két fény (rovás Sz) közötti kapcsolat.
- Erő=energia: folyamat. Figyeljük meg a vizes makett segítségével, hogy mit jelent a folyás, folyam, folyamat... hatni valamire.
- Szójáték:  ér, ar(any), ár(ad), erő, ér, ír, orr, őr, úr, űr : mi a hasonlóság bennük?
- Figyeljük meg a kiejtését, mekkora erő van benne. Nézzük meg milyen hanguntánzó szavaink vannak általa: berreg, brummog, brrr...Szerda

I.3.1. Napi küldetés

- Miután megismertük a négy ősi elem erejét, az ötödikké nekünk, magunknak kell válnunk. Egybe kell gyúrnunk őket, s meg kell találnunk saját erőnket. Ebben segít a tai chi, egy ősi harcművészeti ág. Tanulmányozzuk, tanuljunk belőle!

- Az erők mindig mozgásban vannak, kipattannak, növekednek, elérik a növekedésük csúcsát, aztán lecsendesednek. Nekünk először a kipattanást, a kezdetet kell megismernünk. Az Ige maga a változás, a lét, a történés és a cselekvés. Az igézés a varázslás egyik módja. Erre bizony nagy szükségünk lesz a sárkánnyal szemben!


I.3.2. Napi témák: Élet; ige - a kezdet

- Az élet, az élőfa az ötödik erő. Figyeljük meg a fákat, miként kapaszkodnak a gyökereik a földbe, hogyan szállítja a törzs az életnedveket, és miként működik a korona.
- Tanuljuk meg a Tai chi alapállást és végezzük el az energiaáramoltató gyakorlatot!Igen - nem. Figyeljük meg, hogy melyik a megerősítő és melyik a lassító válasz.
pl.: Kimenjünk az udvarra? (Igen=cselekvés megvalósul, továbbvisz; Nem = megtartja a pillanatot.)
Ige: cselekvés, történés, létezés. Soroljunk példákat mindhárom esetre, nézzük meg ezek folyamatszerűségét
- "Kezdetben vala az ige és az ige vala az Istennél, és Isten vala az Íge." Mi a Biblia? Leírja az élet keletkezésének történetét... mielőtt bármi lett volna, az ige lett először. Az ige, ami a változás.
- Ige: szó, szavak teremtő ereje. Figyeljük meg, hogyan tudjuk megváltoztatni társaink hangulatát, csupán azzal, hogy miket mondunk róla!
 - Hogyan teremtünk? Amit elképzelünk, azt megteremtjük, ha kimondjuk, akkor még erősebben hatunk rá: a kimondott szónak ereje van.
- Vizsgáljuk meg az "igéző" fogalmát, mit jelent a megigézett kifejezés? A szem a kulcs: tekintettel is lehet igézni (elbűvölni), illetve másik oldalról egy látvány által lehet megigéződni.

- Figyeljünk meg egy keresztszemes hímzést! Egy kereszt: ige. Ezek alkotnak képet. Kép a minta és a negatívja is.
 - Figyeljük meg a kereszt középpontját, ez a benn. Álljunk meg a szabadban és nézzük meg a négy irányt! A fény útjának (SZeretet) folyamatáról kapja a 4 irány a neveit: Kelet, Dél, Nyugat, Észak.Csütörtök

I.4.1. Napi küldetés

- Meg kell keresnünk a sárkány barlangjának ajtaját. Egy juhászbot lesz a térkép, illetve a csillagos égbolt formái.

-A barlang ajtaja egy B betűre, vagy egy babra hasonlít! Nem könnyű megtalálni, ezért tanulmányozzuk alaposan a formát!

- Ahhoz, hogy bejussunk a barlang ajtaján, meg kell ismernünk egy varázsjelet, a B betű jelét, ősi rovásírással.

- A következő erő, amivel felvértezhetjük magunkat, a hangok ereje, a rezgés ereje. A dob lesz segítségünkre ebben.


I.4.2. Napi témák: Barlang (B betű)

- Hogy juthatunk el a barlanghoz? Egy spirál úton. Figyeljük meg a juhászbot mintázatát. Ez az út a barlanghoz. Nézzünk képeket a Tejútról, vágjunk félbe egy káposztát!

- Figyeljük meg a B betű alakját! Hasonlítsuk a Barlang Bejártához. Ha benn az életmag is van, kívülről gömbölyded, mondhatni puha.
-  Szójáték: bab, baba, bogyó, borsó
- Mondóka: borsót főztem

- Idézzük fel az Ige keresztjét, majd rajzoljuk le a B rovás jelét: X, >><<
- A Bent titka, az ott lévő erő, energia kirobbanása: figyeljük meg, ahogyan egy pontból négyfelé robban ki az erő. (Dobjunk a homokba egy követ és figyeljük meg a nyomát!)
- Figyeljük meg a hangutánzó szavainkat: bumm, bimm-bamm; bomba robban...

- Benn az életmag van, a szikra és a rezgés. Figyeljük meg a dob hangját!Péntek

I.5.1. Napi küldetés

Bejutottunk a barlang ajtaján, figyeljük meg a sárkány viselkedését. Hol jót tesz az emberrel, hol rosszat. De hogyan tudjuk megkülönböztetni egyiket a másiktól?

- A sárkány, mint egy bíró, eldönti, hogy ki mehet át a hegyen, s ki nem. Azonban döntései nem mindig helyesek. Meg kell ismernünk, hogyan ítélkezik!

- A legnagyobb erőt még nem tudjuk elég jól használni, itt az ideje megismerni a szeretet erejét egy kis babocska segítségével!

I.5.2. Napi témák: A sárkány mérlegel : jó -rossz / szeretet - félelem 

- Ismétlés: Az erő folyamat, mindig mozgásban van.
- Mérleg: nézzünk meg egy serpenyős mérleget működés közben. Hogyan billeg a mérleg?

- Beszélgessünk a jó és a rossz fogalmáról: azt, hogy mi a jó és mi a rossz, csak a nézőpont határozza meg. Pl. Számomra jó az, ami boldoggá tesz, viszont az is lehet jó, ami ebben a pillanatban a legrosszabbnak tűnik. Ezért a mérlegen nem a jó és rossz között billegünk.

- A mérleget a szeretet és a félelem működteti. Beszéljük meg a két szó jelentését!

- A mérleg BENN van. Mi van még benn? A bűn, a bánat, bántódás, bántás... ezek bennünk vannak, nekünk fájnak, nincs ezek egyike sem rajtunk kívül. De a boldogság is belül van. A mérleget mi működtetjük.

- Ültessünk babot szeretettel és haraggal!
II. hét: Mi vár ránk a Lelkek-tavánál?

Hétfő

II.1.1. Napi küldetés:

Ahhoz, hogy megvédhessük magunkat, meg kell erősítenünk a páncélunkat. Vizsgáljuk meg, hogy a természetben mi védi az életet és tanuljunk belőle!

A fény erejét már ismerjük, de az élet erejét is meg kell ismernünk. Ebben a számok lesznek segítségünkre. Figyeljük meg, hogyan indul el az élet, és nyílik ki a virág szirma!


II.1.2. Napi témák:Az élet vára: burok, bimbó

- Figyeljük meg a bimbó szavunkat! A benti életet külső burok védi.
- Nézzük meg hányféle virág és mennyi bimbó van a természetben!
- Nézzünk time-lapse videókat a bimbó kinyílásáról!

-Boncolgassuk: Bimbó-bumm... születés

- Nézzük meg a számok születését 1-4-ig! Hogy lesz 1-ből 2, 2-ből 4, 1-ből 3 a hagyományiank alapján. Hívjuk segítségül a festett, kazettás templommennyezetek képi világát.Kedd

II.2.1. Napi küldetés: 

Ahhoz, hogy megvédjük magunkat, nem elég a páncél, tudnunk kell, hogy mik a legsebezhetőbb tulajdonságaink, és hogy miként tudunk védekezni ellene. Meg kell tanulnunk megtalálni azt a pillanatot, amikor az életerőnk a legnagyobb.

Gyakoroljuk a szeretet védelmező erejét!II.2.2. Napi témák:A burok megreped, útra kél az élet (V betű)

- Figyeljük meg az életcsíra indulását: a maghéj megreped, az élet kibújik.
- Vizsgáljuk meg a baba és a burok viszonyát!
- Figyeljük meg a beburkol, pólyába tesz kifejezések értelmét, készítsünk pólyát. Mire szolgál? Véd, óv.
- Beszélgessünk a születésről: Mi kell az élethez? Mi az első dolga a babának? Levegőt vesz. Víz, eVés, iVás, Védelem, Szeretet.


- Figyeljük meg a V betű alakját: éles, Vág, vég, üVeg. Rovással viszont a nagy M betű, azaz két eRő találkozását mutatja.

- Ismételjük át a "bentben" lévő szeretet fogalmát, amely mindig bennünk van, ami biztonságot ad.Szerda

II.3.1. Napi küldetés: 

- Felkészültünk, hogy találkozhassunk a sárkánnyal, de még nem ismerjük, hogy milyen veszélyek várhatnak ránk! Meg kell ismernünk a veszély fogalmát, és meg kell tanulnunk elfogadni.

- A veszélyes dolgok félelmet szülnek, ám nekünk a félelem helyett a figyelem gyakorlására kell törekednünk!

II.3.2. Napi témák: Víz -visz - vész -veszély, vigyáz 

- Ismétlés: Víz eReje. Mit csinál a víz? Visz. Veszélyes. Ér, ár...
- A víz mennyisége mindig ugyan annyi. Számtalan formában található meg, soroljuk fel: pára, köd, harmat, jég, hó stb. Állóvíz, folyóvíz.
- Üzenetet szállít, közvetít köztünk és Isten között.
- Nézzük meg Massaru Emoto képeit!
- Programozzunk vizet! Készítsünk feliratokat a vízre és csíráztassunk benne magvakat.

- Meséljük el a vízözön bibliai történetét: A Teremtő vízözönt bocsátott a Földre, de felkérte Noét, hogy bárkáján mentse át családját és az összes állatot, a növények közül csak szőlőt és olajágat vihetett magával...

- Végezzünk koncentrációs gyakorlatokat. Pl. https://www.youtube.com/watch?v=uFK5Z6nTwpwCsütörtök


II.4.1. Napi küldetés: 

- Ha át is enged bennünket a sárkány, a vízen csak bárkában kelhetünk át. Ismerkedjünk a bárkával!

 - A bárka billegni fog, ezért meg kell tanulnunk egyensúlyozni, irányítani.

II.4.2. Napi témák:. Bárka, billeg,

-  Figyeljük meg a hasonlóságot a bárka és a burok között! A bárka burokként működik, az életmagot viszi át a vízen, a veszélyhelyzetben.
- Figyeljük meg, hogy a vízen miként billeg a bárka! Épp olyan, mint a mérleg.

- Készítsünk bárkát! Milyen állatokat vinnénk magunkkal?

- Üljünk csónakba!

- Egyensúlyi gyakorlatok: testi (pl. gerenda); lelki (helyzetgyakorlat: pl. bíráskodás); szellemi (ritmusgyakorlat, kéz/láb)Péntek

II.5.1. Napi küldetés: 

Sokféle erőre tettünk már szert az elmúlt napokban, azonban ahhoz, hogy ezeket a megfelelő pillanatban használni is tudjuk, megfelelő lélekjelenlétre van szükségünk. Mi is a lélek és hogyan függ össze az élettel?

- A lélekbárka lesz a hajó, mely átvezet a Lelkek-taván. A Tejút az égen a Lelkek útjaként ismert. Járjunk utána, hol az égi folyam, hol a hajó csillagkép és mit tudhatunk róla!


II.5.2. Napi témák: Lélekbárka, révész, szeretet (L betű)


- A bárkát a lélek vezeti. Mi a lélek? Keressük meg együtt a választ!
Szójáték: éL, Lét, Lett, éLet, Lesz, Ló, Lép, Láp,

- Nézegessük meg a kazettás templommennyezetek bárka ábrázolásait és beszéljük meg őket. Mi van a bárkákban?

-Figyeljük meg a L betű rovás jelét! A fény újra és újra földre ér. Az élet szintén. Az út maga a nagy víz, amin a bárkán kelünk át.

- Ismerkedjünk tovább a Tejúttal, annak neveivel: lelkek útja, égi folyam, ősök útja.

- Lélekbárka visz át a folyón.


    

A 3. héten szembenézünk a sárkánnyal, akiről kiderül, hogy bennünk él... önmagunkkal kell szembenézni, legyőzhetetlen, de szeretettel a barátunkká válik és megtanulhatjuk kezelni erejét. A 4. héten átkelünk a városon és eljutunk a lelkek tavához. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése